Wojciech KACZMARCZYK

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

Wojciech KACZMARCZYK

Polski urzędnik, nauczyciel akademicki, badacz trzeciego sektora, w 2016 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Obecnie, od 2017 roku Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Objął również funkcje sekretarza Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i członka Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony rządowej.

Ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej. W latach 1999–2011 był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

W 2013 wszedł w skład zespołu ekspertów utworzonego przez prof. Piotra Glińskiego, ówczesnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera „rządu technicznego”. 8 stycznia 2016 został powołany na pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zajmował się badaniem trzeciego sektora w Polsce. Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Jest autorem esejów socjoekonomicznych w miesięczniku „Twórczość”.