KONGRES KULTURY POLSKIEJ 2021

21-22 PAŹDZIERNIKA 2021

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

KONGRESIE

Spotkanie

Kongres Kultury Polskiej to płaszczyzna spotkania dla ludzi, zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Ideą Kongresu jest stymulacja różnych środowisk do zaszczepienia kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno. Jest to spotkanie przedstawicieli instytucji kultury, instytucji rządowych i samorządowych, twórców, artystów, dziennikarzy, a także przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, działających na rzecz kultury.

Dyskusja

Kongres, podzielony na panele dyskusyjne, będzie doskonałą okazją, by wysłuchać gości, pochylających się nad kulturą z całkowicie różnych perspektyw. To szansa, by o polskiej kulturze podyskutować z punktu widzenia twórców i promotorów kultury, jak również przedstawicieli instytucji publicznych. Pragniemy budować synergię między tymi podmiotami, co z kolei wpłynie na kształtowanie zdrowego i silnego narodu na fundamencie dziedzictwa polskiej kultury.

Rozwój

Kongres Kultury Polskiej daje szansę bliższego poznania innych organizacji pozarządowych, twórców, promotorów i menadżerów kultury. Można także zapoznać się z instytucjami, oferującymi programy dotacyjne dedykowane kulturze i rozwojowi organizacji, w których na co dzień działamy na rzecz kultury.

Dziękuję za taką inicjatywę jak ten kongres. To jest inicjatywa oddolna, to jest inicjatywa stowarzyszenia, środowisk, które niepokoją się o stan kultury i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana, bo my takiej rozmowy poważnej o kulturze zdecydowanie potrzebujemy.

prof. Piotr GLIŃSKI, KKP 2019

Już wkrótce!

Szczegóły Kongresu 2021 już niebawem! Tymczasem zapraszamy na naszą nową platformę tvdei.pl, gdzie dostępne są wykłady z Kongresu z poprzednich lat.

Zobacz Kongres Kultury Polskiej 2019

Organizatorzy

Stowarzyszenie Muza Dei to nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz promocji polskiej kultury oraz budowania silnych więzi rodzinnych. W oparciu o trzy wyznaczniki – Prawda, Dobro, Piękno – chcemy budować Nową Kulturę, której fundamentem są wartości chrześcijańskie oraz bogata kultura Narodu Polskiego.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedną z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na bogaty program składają się wystawy, performanse, kino, rezydencje artystyczne, wydawnictwa. Centrum położone jest w barokowym zamku, w parku mieszczącym się przy Trakcie Królewskim.

Partnerzy medialni

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020.

Bądź z nami!

Celem Kongresu Kultury Polskiej jest zachęta do cyklicznego uczestnictwa w tego typu konferencjach. Dlatego też pragniemy, by Kongres każdego roku skupiał tych, dla których przyszłość kulturalna naszego narodu jest ważną wartością, a dzielenie się swoim doświadczeniem może przynieść same dobre owoce. Zapraszamy!

Kontakt