Piotr BERNATOWICZ

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Piotr BERNATOWICZ

Historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw.

W latach 2006–2013 pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynu o sztuce „Arteon”, ogólnopolskiego miesięcznika wydawanego od roku 2001 w Poznaniu. Opublikował dziesiątki tekstów krytycznych poświęconych artystom polskim i zagranicznym, recenzji wystaw, tekstów problemowych z zakresu sztuki współczesnej.

W latach 2006-2016 pracował naukowo w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikował dysertację doktorską pt. „Picasso za żelazną kurtyną. Recepcja sztuki i artysty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” (wyd. Universitas, Kraków 2007).

Brał udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, m.in. na Oxford Brookes University, Ghent University w Belgii, Ben-Gurion University of the Negev w Izraelu, Shanghai University w Chinach, Musée national Picasso w Paryżu.

Opublikował wiele tekstów naukowych w prasie polskiej i zagranicznej, a także liczne teksty w katalogach wystaw. Wydał książkę o motywach religijnych w twórczości Jerzego Piotrowicza pt. „Arka” (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Poznań 2017). W latach 2014-2017 pełnił funkcję dyrektora Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu.

Założył i był pierwszym redaktorem naczelnym Magazynu LUKA (magazynluka.pl).

Od stycznia 2020 jest dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.