Janusz JANOWSKI

Malarz, filozof, teoretyk i historyk sztuki

Janusz JANOWSKI

Malarz, filozof, teoretyk i historyk sztuki, kurator, muzyk jazzowy, doktor nauk humanistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od października 2014 roku Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Współtwórca oraz współprowadzący programu „Republika Sztuki”, zrealizowanego w 43 odcinkach dla TV Republika w latach 2017/2018, opisujący proces rozwoju sztuki europejskiej.

Redaktor naczelny kwartalnika artystycznego ArsForum, ukazującego się od 2017 roku. Członek Jury asygnującego reprezentanta Polski na Biennale Sztuki w Wenecji w roku 2019, powoływanego przez MKiDN. Członek założyciel Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Autor publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii. Członek Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, powołanego przez MKiDN w celu przygotowania projektu Ustawy o Statusie Artysty i Instytucjach Kultury. W latach 2002-2014 koordynator merytoryczny wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. W latach 2004-2006 przewodniczący Rady Artystycznej ZPAP, a w latach 2006 – 2014 Prezes Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. Członek ogólnopolskiej Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Współtwórca cyklu wystawienniczego „Ocalić od zapomnienia”.

W latach 2002-2014 kurator gdańskiej Galerii ZPAP, kurator ponad stu wystaw, a także wystaw laureatów Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Uczestnik Jury wielu konkursów na realizację pomników i rzeźb w przestrzeni społecznej, a także konkursów artystycznych branżowych różnego rodzaju. Autor wielu wystawach indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jako autor współpracownik kwartalników Artluk, Bliza i Autograf.