Igor ZALEWSKI

Fundacja Akademia Retoryki

Igor ZALEWSKI

Polski dziennikarz i komentator życia politycznego. Współtwórca Fundacji Akademia Retoryki organizującej profesjonalne szkolenia ze sztuki wypowiadania się, pisania przemówień oraz metody budowania marki osobistej.

Razem z Robertem Mazurkiem stworzył w kwietniu 1998 w tygodniku „Nowe Państwo” rubrykę satyryczną „Z życia koalicji, z życia opozycji”, będącą przeglądem politycznych wydarzeń tygodnia w formie krótkich, sarkastycznych i ironicznych notek. Autorzy podają w niej informacje zdobyte przez siebie, plotki polityczne oraz komentują fakty powszechnie znane.

Największą popularność zdobyła ona w tygodniku „Wprost” gdzie ukazywała się w latach 2002–2010. W latach 2011–2012 rubryka ukazywała się w tygodniku „Uważam Rze”, a od grudnia 2012 roku do czerwca 2018 roku w tygodniku „W Sieci”. Ponadto od stycznia 2013 roku jest publicystą tygodnika „Do Rzeczy”. Jest założycielem fundacji Akademia Retoryki Igora Zalewskiego, która organizuje kursy, szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu wystąpień publicznych oraz konkursy dla uczniów szkół średnich i studentów.