Zaznacz stronę

KONGRES KULTURY POLSKIEJ 2021

21-22 PAŹDZIERNIKA 2021

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

KONGRESIE

Spotkanie

Kongres Kultury Polskiej to płaszczyzna spotkania dla ludzi, zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Ideą Kongresu jest stymulacja różnych środowisk do zaszczepienia kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno. Jest to spotkanie przedstawicieli instytucji kultury, instytucji rządowych i samorządowych, twórców, artystów, dziennikarzy, a także przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, działających na rzecz kultury.

Dyskusja

Kongres, podzielony na panele dyskusyjne, będzie doskonałą okazją, by wysłuchać gości, pochylających się nad kulturą z całkowicie różnych perspektyw. To szansa, by o polskiej kulturze podyskutować z punktu widzenia twórców i promotorów kultury, jak również przedstawicieli instytucji publicznych. Pragniemy budować synergię między tymi podmiotami, co z kolei wpłynie na kształtowanie zdrowego i silnego narodu na fundamencie dziedzictwa polskiej kultury.

Rozwój

Kongres Kultury Polskiej daje szansę bliższego poznania innych organizacji pozarządowych, twórców, promotorów i menadżerów kultury. Można także zapoznać się z instytucjami, oferującymi programy dotacyjne dedykowane kulturze i rozwojowi organizacji, w których na co dzień działamy na rzecz kultury.

Dziękuję za taką inicjatywę jak ten kongres. To jest inicjatywa oddolna, to jest inicjatywa stowarzyszenia, środowisk, które niepokoją się o stan kultury i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana, bo my takiej rozmowy poważnej o kulturze zdecydowanie potrzebujemy.

prof. Piotr GLIŃSKI, KKP 2019

Prelegenci

Celem Kongresu Kultury Polskiej jest stymulacja różnych środowisk do zaszczepienia kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno. W dyskusji nad tematem spotkania pomogą nam wspaniali goście – prelegenci konferencji.

prof. Rafał Wiśniewski

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Marek Jurek

Były marszałek Sejmu, członek Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Mateusz Matyszkowicz

Wiceprezes Zarządu TVP S.A.

Paweł Lisicki

Redaktor naczelny i założyciel tygodnika “Do Rzeczy”

Dominika Chorosińska

Aktorka, posłanka na Sejm

Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

Igor Zalewski

Fundacja Akademia Retoryki

Piotr Bernatowicz

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Aneta Liberacka

Redaktor naczelna Stacja7

Piotr Mazurek

Radny m.st. Warszawy, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Tomasz Jarosław Margielski

Prezydent Miasta Otwocka

Piotr Gociek

Polski dziennikarz, publicysta, redaktor i pisarz związany z fantastyką

Kacper Sakowicz 

Szef Gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego

Andrzej Dubiel

Prezes Stowarzyszenia Muza Dei

Janusz Janowski

Malarz, filozof, teoretyk i historyk sztuki

Leszek Zduń

Polski aktor telewizyjny, filmowy, teatralny, głosowy i dubbingowy

Magdalena Piejko

Dziennikarka, dokumentalistka, wicedyrektor Polskiego Radia 24

Romuald Orzeł

Prezes Spółki Fratria

Dariusz Kowalski

Polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy

Miłosz Lodowski

Dyrektor Kreatywny MxM Production House 

Redbad Klynstra-Komarnicki

Polski aktor, reżyser, prezenter telewizyjny i dziennikarz

Jan Kowalski

Dyrektor Biura Niepodległa

Zobacz Kongres Kultury Polskiej 2019

Organizatorzy

Stowarzyszenie Muza Dei to nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz promocji polskiej kultury oraz budowania silnych więzi rodzinnych. W oparciu o trzy wyznaczniki – Prawda, Dobro, Piękno – chcemy budować Nową Kulturę, której fundamentem są wartości chrześcijańskie oraz bogata kultura Narodu Polskiego.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedną z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na bogaty program składają się wystawy, performanse, kino, rezydencje artystyczne, wydawnictwa. Centrum położone jest w barokowym zamku, w parku mieszczącym się przy Trakcie Królewskim.

Partnerzy medialni

Rejestracja

Potrzebujemy rozmowy o kulturze – zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020.

Bądź z nami!

Celem Kongresu Kultury Polskiej jest zachęta do cyklicznego uczestnictwa w tego typu konferencjach. Dlatego też pragniemy, by Kongres każdego roku skupiał tych, dla których przyszłość kulturalna naszego narodu jest ważną wartością, a dzielenie się swoim doświadczeniem może przynieść same dobre owoce. Zapraszamy!

Kontakt