Piotr MAZUREK

Radny m.st. Warszawy, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, politolog, działacz społeczny, dziennikarz.

Piotr MAZUREK

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – magister nauk politycznych. Od 2010 roku działa jako wolontariusz w patriotycznych ruchach obywatelskich. W latach 2011-2015 był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W ramach tej organizacji sprawował także funkcje m.in. dyrektora Biura Prasowego, prezesa oddziału Warszawa czy delegata na Konwent Stowarzyszenia. Był koordynatorem akcji społecznej “Goń z pomnika bolszewika”. Współorganizował dziewięć edycji Warszawskiego Marszu Pileckiego i trzy edycje Forum Organizacji Młodzieżowych “Wspólnie dla Przyszłości”. Jest członkiem-założycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. Koordynował projekt “Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. Był współautorem programu “Wizja dla Młodego Pokolenia”, przyjętego w kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla ludzi młodych.

Zdobył kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu dziennikarza. Publikuje m.in. na łamach miesięcznika wSieci Historii czy portalu wPolityce.pl. Został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracował z Kongresem Mediów Niezależnych.

Od 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obecnie jako szef Gabinetu Politycznego wicepremiera Piotra Glińskiego. W 2016 roku został powołany przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju. Jest także członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Warszawie oraz Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2019 roku został współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, pierwszego w historii organu dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a młodym pokoleniem Polaków.