Mateusz MATYSZKOWICZ

Wiceprezes Zarządu TVP S.A.

Mateusz MATYSZKOWICZ

Wiceprezes Zarządu TVP S.A., polski filozof i publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Fronda Lux”, w latach 2016–2017 dyrektor TVP Kultura, w latach 2017–2018 dyrektor TVP1. Od 2019 członek zarządu TVP.

Mateusz Matyszkowicz ukończył studia z zakresu filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował także teologię. W latach 2013–2016 był prowadzącym magazynu literackiego „Literatura na trzeźwo” w Telewizji Republika[6].

W styczniu 2016 został dyrektorem TVP Kultura, gdzie prowadzi program „Chuligan literacki”. W listopadzie 2016 został prowadzącym audycji „Chuligan literacki” w Programie III Polskiego Radia. W czerwcu 2017 objął stanowisko dyrektora TVP1, trzy miesiące później rezygnując z kierowania stacją TVP Kultura. Funkcję dyrektora TVP1 sprawował do 1 marca 2018. Został wówczas wicedyrektorem ds. repertuaru Biura Programowego TVP, natomiast 25 kwietnia 2019 został członkiem zarządu TVP.

Jest również członkiem jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego oraz autorem publikacji: „Śmierć rycerza na uniwersytecie”, wydanej w ramach serii Życie Codzienne Idei (Warszawa 2010). Napisał wstęp do polskiego wydania książki pt. „Arystoteles” autorstwa Erica Voegelina (Warszawa 2011). Przetłumaczył i opatrzył komentarzem dzieło Tomasza z Akwinu pt. „O królowaniu” (Kraków 2006).