Jan KOWALSKI

Dyrektor Biura Niepodległa

Jan KOWALSKI

Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Politologia oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa UW z zakresu mediacji i negocjacji. W 2020 roku odebrał dyplom ukończenia studiów MBA na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie promocji i marketingu.  
Jest dyrektorem Biura Programu „Niepodległa” od 1 grudnia 2017 roku. Odpowiadał za koordynację i wsparcie dla działań upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Biuro zrealizowało wydarzenia i akcje angażujące Polaków w obchody stulecia odbudowy państwa polskiego oraz zaangażowało się m.in. w przygotowanie filmów fabularnych w technologii VR 3D 360stopni – Kartka z Powstania, Stulecie Bitwy Warszawskiej.
Wcześniej na stanowisku kierownika Działu Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Kultury był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku oraz wsparcie promocyjne projektów własnych instytucji i koordynację działań informacyjno-promocyjnych projektów wspieranych przez NCK.