Piotr MAZUREK

Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Piotra Glińskiego, Rady Warszawy, członek Narodowej Rady Rozwoju i Rady Narodowego Instytutu Wolności, politolog, działacz społeczny, dziennikarz.

Piotr MAZUREK

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – magister nauk politycznych. Od 2010 roku działa jako wolontariusz w patriotycznych ruchach obywatelskich. W latach 2011-2015 był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W ramach tej organizacji sprawował także funkcje m.in. dyrektora Biura Prasowego, prezesa oddziału Warszawa czy delegata na Konwent Stowarzyszenia. Był koordynatorem akcji społecznej „Goń z pomnika bolszewika”. Współorganizował dziewięć edycji Warszawskiego Marszu Pileckiego i trzy edycje Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. Jest członkiem-założycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia”, przyjętego w kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla ludzi młodych.

Zdobył kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu dziennikarza. Publikuje m.in. na łamach miesięcznika wSieci Historii czy portalu wPolityce.pl. Został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracował z Kongresem Mediów Niezależnych.

Od 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obecnie jako szef Gabinetu Politycznego wicepremiera Piotra Glińskiego. W 2016 roku został powołany przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju. Jest także członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Warszawie oraz Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2019 roku został współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, pierwszego w historii organu dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a młodym pokoleniem Polaków.

Profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki, w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 r. przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiada za opiekę nad teatrem, muzyką, baletem, operą, sztukami plastycznymi, literaturą, filmem, muzealnictwem, kulturą ludową, szkolnictwem artystycznym, edukacją kulturalną, ochroną zabytków, archiwami państwowymi i wymianą kulturalną z zagranicą, a także koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i przygotowywanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.