Paweł LISICKI

Redaktor naczelny i założyciel tygodnika „Do Rzeczy”

Paweł LISICKI

Redaktor naczelny i założyciel tygodnika „Do Rzeczy”, jednego z najważniejszych pism konserwatywnych w Polsce. Wcześniej redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze”. Publicysta, pisarz, tłumacz. Autor licznych książek teologicznych, historycznych, dramatów, powieści oraz zbiorów esejów. Za „Krew na naszych rękach?”, książkę o dziejach Kościoła i Żydów otrzymał w 2017 nagrodę główną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ostatnio wydał „Grób Rybaka”, „Nowa wspaniała przyszłość” ,„Luter. Ciemna strona rewolucji”. Stały uczestnik radiowych i telewizyjnych programów publicystycznych.

Profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki, w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 r. przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiada za opiekę nad teatrem, muzyką, baletem, operą, sztukami plastycznymi, literaturą, filmem, muzealnictwem, kulturą ludową, szkolnictwem artystycznym, edukacją kulturalną, ochroną zabytków, archiwami państwowymi i wymianą kulturalną z zagranicą, a także koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i przygotowywanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.